PHILATELICA Haarlem
Home


BELANRIJK NIEUWS

DE POSTZEGELVERENIGING PHILATELICA "HAARLEM"

Is in 1942 opgericht als een afdeling van de I.V.Philatelica te Den Haag.

In 1990 zijn de twee afdelingen Haarlem en Haarlem Schalkwijk samengevoegd tot een afdeling.

In 1976 heeft de I.V. Philatelica te Den Haag zich omgezet in de Federatie I.V. Philatelica en enkel jaren geleden samen gegaan met de Globe onder de naam Svf en is elke afdeling als aparte vereniging verder gegaan.

De vereniging Philatelica Haarlem heeft zich aangesloten bij het Samenwerkings Verband Filatelie(Svf) gevestigd te Houten samen met nog 60 verenigingen verspreid over heel Nederland met ongeveer 7.000 leden.

Eenmaal per maand vindt er een bijeenkomst plaats, meestal op de eerste donderdag van de maand in het Dienstencentrum De Wijde Wereld aan de Laan van Berlijn 1 te Haarlem(Schalkwijk) zaal open om 19.30 uur.
U komt dan in kontakt met medeverzamelaars en U heeft de gelegenheid om over Uw hobby te praten en onderling zegels te ruilen.
Het bestuur zal U daarbij altijd met raad en daad bijstaan.

Op elke bijeenkomst worden er ongeveer 120 kavels geveild en twee keer per jaar een grote veiling van ongeveer 250 kavels met in juni een grote stockboeken veiling

.
Mooie gelegenheden om tegen een redelijke prijs Uw verzameling uit te breiden of te completeren.
Deze avonden hebben ook nog een instruktief karakter, lezingen met dia's komen regelmatig voor.

Naast bijeenkomsten hebben wij ook het rondzendverkeer, dit zijn boekjes met zegels die onder de leden circuleren, zowel uit alle delen van het land via de Federatie alswel van Uw eigen medeleden of Uzelf.

Alle leden ontvangen het maandblad "PHILATELIE".
De abonnementskosten zijn in de contributie begrepen evenals alle andere actifiteiten van onze vereniging.
Door middel van ons verenigingsblad wordt U maandelijks van alles op de hoogte gesteld.

Indien U interesse heeft voor het lidmaatschap meldt U dan aan op het inschrijvingsformulier.
Ook kunt geheel vrijblijvend eens onze bijeenkomsten bezoeken.
U bent van harte welkom.Wenst u meer info klik dan op: info@philatelicahaarlem.nl
wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
© 2001 Philatelica Haarlem,
vragen of problemen? Neem dan contact op met de
webmaster: Daan Homburg